CORTAG

Kardiyoloji ve kalp cerrahisi üzerine CorTAG tarafından geliştirilen, Affymetrix CustomSeq Resequencing Array formatındaki testler, yüksek çözünürlükte mutasyon tespiti sağlar.

  • HCM1 ARRAY - Hipertrofik Kardiyomiyopati 
  • DCM ARRAY - Dilate Kardiyomiyopati
  • MFS/TAAD ARRAY - Torasik Aort Anevrizmaları ve Diseksiyonları (TAAD) ile Marfan Sendromu

www.cortag.de